Välkommen till Vaccinservice

Här kan du som kund enklare beställa våra vacciner antingen via telefon, fax, e-post eller direkt på webben.

banner_img
 

 

Informationsmaterial

Här finns information om våra vacciner.

Har du frågor kring beställningar är du välkommen att kontakta Vaccinservice vardagar 8.00-16.30 på telefon 031-88 72 90. Har du frågor om materialen, kontakta Sanofi på 08-634 50 00.

Föräldrainformation om barnvaccinations­-programmet

Information till föräldrar om barnvaccinationsprogrammet.

Klicka här för information

Föräldrarinformation och tillstånd om vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio

Information till föräldrar om vaccinationsprogrammet.

Klicka här för information

Gula Febern vaccin

Information om vaccinationsprogrammet mot Gula Febern.

Klicka här för information

En sjukvårdsinrättning som utför vaccination mot gula febern ska följa nedanstående regler:

  • Ett läkarintyg (vaccinationshäfte) ska utfärdas av den läkare som har ordinerat vaccinationen. Intyget ska följa det utseende som har bestämts av WHO. Häftet International Certificate of Vaccination or Prophylaxis – International Health Regulations (2005) kan beställas här.
  • Intyget ska vara försett med sjukvårdsinrättningens officiella stämpel för vaccination mot gula febern. Stämpeln kan beställas från valfri stämpeltillverkare. Utseendet på stämpeln finns reglerat i bilaga 5 till föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (HSLF-FS 2015:8). Läs mer här.
  • Redan existerande stämplar fortsätter att gälla. Stämpeln ska förstöras om vårdenhetens verksamhet upphör.
  • Använd följande text som skäl för ovaccinerade: Risk for severe complications of the Yellow Fever vaccine.
  • För vaccinerade kan man skriva: Lifelong protection of person vaccinated och infoga intyget i vaccinationscertifikatet.

INTYG OM UNDANTAG FRÅN VACCINATION MOT GULA FEBERN

Vid kontraindikation mot vaccination bör ett särskilt intyg (”Medical certificate of exemption from vaccination”) utfärdas försett med vederbörlig vaccinationsstämpel (”gula febern-stämpeln”) som anger att vaccinationen inte utförts, pga medicinska skäl. Intyget (Figur 2) ska vara skrivet på engelska eller franska och gäller bara en aktuell resa.

http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/antibiotika_och_reseprofylax/rad_och_profylax_vid_resa.html?id=l2_45#l2_45