Kontakt för beställning av vacciner

Telefon: 0770-22 20 20
vardagar 8.00–16.30.
E-post: kundservice@oriola.com

Har du medicinska frågor, kontakta
Sanofi på 08-634 50 00 vardagar mellan
8.30–16.00.

Biverkningsrapportering

Kontaktuppgifter

Postadress:
Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

Besöksadress:
Franzéngatan 6
112 51 Stockholm
Karta (Google Maps)

Tel: 08-634 50 00
E-post: infoavd@sanofi.com

Våra vacciner används för att bekämpa världens svåra sjukdomar

Sanofi har många års erfarenhet inom vaccinations-utveckling. Vår historia går tillbaka ända till 1800-talet när fransmannen Louis Pasteur letade efter en lösning för att förebygga infektionssjukdomar innan de bryter ut. Han utvecklade det första vaccinet mot rabies.

Med samma förbättringsvilja fortsätter Sanofi att bekämpa sjukdomar även i framtiden och investerar därför över 1 miljon euro varje dag i vaccinations-forskning och produktutveckling.

Enligt Världshälsoorganisationen finns det 26 sjukdomar som kan undvikas med vacciner. Sanofi har vacciner mot 20 av dessa sjukdomar.

Gula Febern

  En sjukvårdsinrättning som utför vaccination mot gula febern ska följa nedanstående regler:

  • Ett läkarintyg (vaccinationshäfte) ska utfärdas av den läkare som har ordinerat vaccinationen. Intyget ska följa det utseende som har bestämts av WHO. Häftet International Certificate of Vaccination or Prophylaxis – International Health Regulations (2005) kan beställas här.
  • Intyget ska vara försett med sjukvårdsinrättningens officiella stämpel för vaccination mot gula febern. Stämpeln kan beställas från valfri stämpeltillverkare. Utseendet på stämpeln finns reglerat i bilaga 5 till föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (HSLF-FS 2015:8). Läs mer här.
  • Redan existerande stämplar fortsätter att gälla. Stämpeln ska förstöras om vårdenhetens verksamhet upphör.
  • Använd följande text som skäl för ovaccinerade: Risk for severe complications of the Yellow Fever vaccine.
  • För vaccinerade kan man skriva: Lifelong protection of person vaccinated och infoga intyget i vaccinationscertifikatet.

  Vid kontraindikation mot vaccination bör ett särskilt intyg (”Medical certificate of exemption from vaccination”) utfärdas försett med vederbörlig vaccinationsstämpel (”gula febern-stämpeln”) som anger att vaccinationen inte utförts, pga medicinska skäl. Intyget ska vara skrivet på engelska eller franska och gäller bara en aktuell resa.