Information om våra vacciner

Kontakt för beställning av vacciner

Telefon: 0770-22 20 20
vardagar 8.00–16.30.
E-post: kundservice@oriola.com

Har du medicinska frågor, kontakta Sanofi på 08-634 50 00 vardagar mellan 8.30–16.00.

Biverkningsrapportering

Tel: 08-634 50 00
E-post: infoavd@sanofi.com

Kontaktuppgifter

Postadress:
Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

Besöksadress:
Lindhagensgatan 120, Stockholm
Karta (Google Maps)

Tel: 08-634 50 00
E-post: infoavd@sanofi.com

Gula Febern vaccin

Klicka här

En sjukvårdsinrättning som utför vaccination mot gula febern ska följa nedanstående regler:

  • Ett läkarintyg (vaccinationshäfte) ska utfärdas av den läkare som har ordinerat vaccinationen. Intyget ska följa det utseende som har bestämts av WHO. Häftet International Certificate of Vaccination or Prophylaxis – International Health Regulations (2005) kan beställas här.
  • Intyget ska vara försett med sjukvårdsinrättningens officiella stämpel för vaccination mot gula febern. Stämpeln kan beställas från valfri stämpeltillverkare. Utseendet på stämpeln finns reglerat i bilaga 5 till föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (HSLF-FS 2015:8). Läs mer här.
  • Redan existerande stämplar fortsätter att gälla. Stämpeln ska förstöras om vårdenhetens verksamhet upphör.
  • Använd följande text som skäl för ovaccinerade: Risk for severe complications of the Yellow Fever vaccine.
  • För vaccinerade kan man skriva: Lifelong protection of person vaccinated och infoga intyget i vaccinationscertifikatet.

Intyg om undantag från vaccination mot gula febern

Vid kontraindikation mot vaccination bör ett särskilt intyg (”Medical certificate of exemption from vaccination”) utfärdas försett med vederbörlig vaccinationsstämpel (”gula febern-stämpeln”) som anger att vaccinationen inte utförts, pga medicinska skäl. Intyget ska vara skrivet på engelska eller franska och gäller bara en aktuell resa.


Medical Certificate of Exemption from Vaccination 

PRINT