Produkter

Produkter

Våra vacciner från A till Ö. Klickar du på rubrikerna nedan länkas du vidare till FASS.se för allmänheten.

Act-HIB
Avaxim
Hexyon
Imovax-Polio
Repevax
Stamaril
Tetravac
Triaxis
Typhim Vi
VaxigripTetra


Act-Hib® (vaccin mot Haemophilus influenzae typ b (polysackarid)), pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Rx, EF, J07AG01. Indikation: Förebyggande av invasiva infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b (såsom hjärnhinneinflammation, blodförgiftning, cellulit, ledinflammation, struplocksinflammation, lungsjukdom, benröta) hos spädbarn från 2 månaders ålder.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Act-Hib tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2018-06-07

Avaxim® (vaccin mot hepatit A-virus, inaktiverat), injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. Rx, EF, J07BC02. Indikation: Aktiv immunisering mot infektion orsakad av hepatit A-virus hos mottagliga vuxna och ungdomar som är 16 år eller äldre. Användningen av Avaxim ska utgå ifrån officiella rekommendationer.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Avaxim tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2019-11-13.

Hexyon® (vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus influenzae typ b), injektionsvätska suspension. Rx, EF, J07CA09. Indikation: Primär och boostervaccination av småbarn och spädbarn från 6 veckors ålder mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och invasiva sjukdomar som orsakas av Haemophilus influenzae typ b (Hib). Användningen av Hexyon ska ske enligt officiella rekommendationer.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Hexyon tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2018-01

Imovax Polio® (vaccin mot polio, inaktiverat), injektionsvätska suspension. Rx, EF, J07BF03. Indikation: Aktiv immunisering mot polio av spädbarn, barn och vuxna, både för primär immunisering och påföljande boosterdoser samt indicerat för aktiv immunisering av immunförsvagade patienter, deras närstående och individer för vilka oralt poliovaccin är kontraindicerat och som booster till individer som tidigare erhållit oralt poliovaccin.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Imovax Polio tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2018-10-19 

Repevax® (kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio med reducerat antigeninnehåll), injektionsvätska, suspension i förfylld spruta Rx, EF, J07CA02. Indikation: aktiv immunisering mot difteri, stelkramp, kikhosta (pertussis) och poliomyelit hos personer från 3 års ålder, som en boosterdos efter primär-immunisering samt även för passivt skydd mot kikhosta hos spädbarn när barnets moder fått vaccinet under graviditeten. Repevax ska användas enligt officiella rekommendationer.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Repevax tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2020-02-18.

Stamaril® (vaccin mot gula febern, levande), pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. Rx, EF, J07BL01. Indikation: Aktiv immunisering mot gula febern hos personer från 9 månaders till 60 års ålder som: reser till, passerar genom eller bor i ett endemiskt område, reser till ett land där det krävs ett   internationellt vaccinationsintyg för inresa (vilket eventuellt kan bero på den föregående resvägen), hanterar potentiellt smittsamma material (t.ex. laboratoriepersonal). Rekommenderas ej till barn 6-9 mån ålder utom under särskilda omständigheter. För personer över 60 år skall vaccinet endast ges om det finns signifikant och oundviklig risk för att smittas av gula febern.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Stamaril tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2018-02-05

Tetravac® (kombinationsvaccin mot difteri, tetanus, kikhosta och polio), injektionsvätska suspension. Rx, EF, J07CA02. Indikation: Aktiv immunisering mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Grundimmunisering av spädbarn samt boosterimmunisering av barn som tidigare har blivit grundimmuniserade med ett difteri-tetanus- helcells- eller acellulärt pertussis (kikhosta)- polio vaccin.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Tetravac tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2018-02-05

Triaxis® (kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta med reducerat antigeninnehåll), injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. Rx, EF, J07AJ52. Indikation: Aktiv immunisering mot stelkramp, difteri och kikhosta hos personer från 4 års ålder som en booster efter primär immunisering. Passivt skydd mot kikhosta, när barnets moder fått vaccinet under graviditeten. Användningen av Triaxis ska ske enligt officiella rekommendationer.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Triaxis tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2019-03-15

TyphimVi® (polysackaridvaccin mot tyfoidfeber (Salmonella typhi)), injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Rx, EF, J07AP03. Indikation: Aktiv immunisering mot tyfoidfeber hos vuxna eller hos barn över 2 år och särskilt för personer som kommer att vistas i områden där hög risk för tyfoidfebersmitta föreligger.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Typhim Vi tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2019-05-06

VaxigripTetra® (influensavaccin (spjälkat influensavirus, inaktiverat, av fyra stammar)), injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, Rx, EF, J07BB02. Indikation: Aktiv immunisering av vuxna, inklusive gravida kvinnor, och barn från 6 månader och uppåt för att förebygga influensa. Passivt skydd av nyfödda och spädbarn under 6 månader efter vaccinering av gravida kvinnor. Vaccinet uppdateras årligen för att överensstämma med rekommendationer från WHO (norra hemisfären) och beslut inom EU inför varje influensasäsong. Användning av VaxigripTetra ska bedömas på basis av officiella rekommendationer.

För ytterligare information se: www.fass.se. Kontaktuppgifter: VaxigripTetra tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2020-05-06